Fleip eller fakta?

Hva er grønn markedskommunikasjon? Naturlig nok handler det om bærekraft også denne gangen.

Grønn markedskommunikasjon viser til hvordan man kan fremme tjenester og produkter på en bærekraftig måte, for eksempel gjennom sosiale medier eller reklame. Men denne formen for markedskommunikasjon kan være vanskelig og komplisert, fordi fakta skal sjekkes og etterprøves. Det er ekstremt viktig at et produkt ikke er utsatt for grønnvasking, som betyr at produktet ikke er bærekraftig eller et øke-produkt, men som kun har et merkenavn eller reklame som gir feil informasjon. Her har enkelte kun sett på fordeler, og ikke ulemper.. Dette fører ikke bare til feil informasjon, men bidrar også til feil prising i markedet. Veldig dumt å gjøre en grønn investering, som slettes ikke er grønn.

Volkswagen måtte betale etter å ha innrømmet utslippsjuks tilbake i 2015. Toppledere i VW var klar over at over 500 000 biler, kun i USA, brøt utslippsgrensene. Firmaet tjente milliarder på juks alene, men har måttet tilbakebetale for bedrageriet.

Løsninger for bærekraftig elektrisk mobilitet | Elbil | Volkswagen ...

Igjen kan man vise til Miljøfyrtårn, som er en type «co-branding» som kan dokumentere miljøeffektene av et produkt. Svanemerket er en annen type, hyppig brukt av ulike segmenter i markedet. På denne måten kan vi som brukere være sikre på at produktene vi kjøper, og mest sannsynlig bruker, har den kvaliteten og standarden vi er ute etter. Ikke bare når det kommer til bærekraft, men også menneske- og arbeidsrettigheter. 

«Så se etter Svanemerket neste gang du er i butikken!» 

Svanemerket 25 år - Svanemerket.no

kilder:

Grønn markedsføringsledelse – Arne Nygaard.

Grønne endringer

I 2015 ble «det grønne skiftet» kåret til årets nyord av Språkrådet. Begrepet blir mer og mer brukt, og viktigheten av det øker i takt. 

Ved å forstyrre et allerede eksisterende marked, skaper man noe nytt, og dette er altså en disruptiv endring. Setter vi ordet «grønn» foran, blir da dette noe vi kaller en grønn forretningsmodell. Vi tenker altså bærekraftig. Vi tenker på det grønne skiftet, og viktigheten av å ta klimautfordringer på alvor. 

I dette innlegget skal jeg skrive om Posten. Litt usikker på hvor forklarende jeg skal skrive, men det er altså et firma som leverer post ut til folket, gjennom Posten og Bring. Enkelt og greit. De er også en av Norges eldste virksomheter, og ikke minst en av de aller viktigste virksomhetene. Og de er en av Nordens største transportvirksomheter. 

Posten har over 15000 medarbeidere over hele landet, og 1400 ulike salgssteder, i form av Post i Butikk og postkontor. 

Bærekraft står høyt hos Posten, og er en del av deres langsiktige verdiskapning, og hvordan de velger å ta vare på sine viktigste ressurser. De bruker FNs bærekraftsmål som den retningen for bærekraftig utvikling, og ble i 2019 kåret til Norges mest innovative selskap. 

Ifølge magasinet Innomag som stod bak kåringen, er Posten «i verdensklasse når det gjelder å jobbe aktivt med innovasjon». 

Posten er også en virksomhet som har Miljøfyrtårn sertifisering, som igjen bidrar til FNs bærkraftsmål. Ikke bare ett mål, men en sertifisering fra Miljøfyrtårn gir gode forutsetninger for å bidra på flere av målene. Virksomheter som har en Miljøfyrtårn sertifisering, som Posten, er forpliktet til en kontinuerlig jobbing med forbedring av sine miljøprestasjoner, og er på den måten i konstant utvikling.  

CSR (corporate social responsibility) og CSV (creating shared value) dreier seg om at firmaer skal følge lover og regler, etiske standarder og internasjonale normer. Og sammen skal dette bidra til en bærekraftig verdiskapning. Posten, med sin Miljøfyrtårn sertifisering, følger FNs kjøreregler med å bidra til bærekraftsmålene, i flertall. 

Men ettersom mye av virksomheten til Posten baserer seg på transport, er de blant verstingene når det gjelder utslipp. Dette er også bakgrunnen for at deres største satsningsområde er miljø. Motivasjonen ligger i å redusere CO2 utslipp fra deres tyngre kjøretøy, og elektrifisere i byene. De har idag over 1700 såkalte «null- og lavutslippskjøretøy», og er med på flere prosjekter for å bidra i utviklingen av å drive med miljøvennlig. 

Et grønt skifte.  

kilder:

https://snl.no/grønt_skifte

https://www.postennorge.no